कृपया नोंद घ्या. :- नवीन अर्ज नोंदणी साठी आपल्या नावावर क्लिक करा.
स.क्र.
BPL क्र.
संपुर्ण नाव
नाते
वय

कृपया नोंद घ्या. :-
  1. अर्ज आधी भरला असेल तर पुन्हा अर्ज भरू शकत नाही.
  2. अर्ज दुरुस्तीसाठी आणि अर्ज प्रिंटसाठी कृपया लॉगीन करा.
जुन्या योजनाचे लाभ घेतलेले लाभार्थी ची माहिती
BPL क्र. संपूर्ण इंग्रजी नाव संपूर्ण मराठी नाव अर्जदाराचा पत्ता आधीच्या योजनेचे नाव जात वार्ड क्र.